Selvdyrking: er selvet den nye Gud?

selvdyrking 6

Gjennom tidene har religionen vært en sentral del av menneskers liv. Folk har samlet seg i templer, moskeer og kirker for å få trøst, samhold og svar på essensielle spørsmål om livet, og ikke minst for å føle seg nær Gud. I vårt sekulære samfunn har kirken mistet mer og mer fotfeste, og andre institusjoner utfører i dag oppgaver som før var tillagt kirken. Langt tilbake i tiden var kirken en veileder, en som kurerte sykdom, en som utdannet og en som gav svar på livets gåter og mysterier. Kirken fylte med andre ord svært mange oppgaver som var viktige for menneskers livsløp. I dag har vi separerte og spesialiserte sektorer som tar av seg hver sin oppgave. Legen kurerer de syke, skolen utdanner oss og venner eller kanskje psykologen hjelper oss med råd i vanskelige situasjoner . Men hvor blir det av Gud i alt dette? Har han eller henne fått en erstatning også? Ut i fra mine observasjoner Les mer...