Om bloggen

Jeg håper denne bloggen kan være til inspirasjon for å kunne tenke annerledes om mennesker og om verden. Jeg mener at verden kan bli et bedre sted om vi forsøker å forstå hvorfor ting er som de er, og tørr og sette spørsmålstegn ved det vi tror vi vet om verden.

God lesning!